Untitled Document
Príjazd
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb „KAROLÍNA“ ľahko nájdete:
  • 8 km od Trnavy
  • 14 km od Senca
  • 35 km od Bratislavy
Na príchod auta využite cestu 1.triedy
61 medzi Sencom a Trnavou (stará
bratislavská cesta)

Ciel: Senior klub Karolína
        Trnavská cesta 525, Cífer
        (pri čerpacej stanici Jurki)
Poloha
Bratislavský kraj je v súčasnosti jedným z
najdyna- mickejších a najperspektívnejších
regiónov v strednej Európe.

Zariadenie sa nachádza medzi najfrekven-
tovanejšími mestami v tomto regióne ako
sú Trnava, Senec, Pezinok a iba 35 km
od hlavného mesta SR Bratislavy

Prekrásna príroda Malých Karpát, ktorá
ponúka množstvo neza budnuteľných
spomienok, poteší oko každého, kto má
vzťah k prírode.Mapa

Mapa je interaktívna. Pre navigáciu použíte navigačné prvky.